25 jaar opleiding kinesitherapie

In 1986 werd binnen de faculteit Geneeskunde de opleiding Motorische revalidatie en kinesitherapie ('Moreki') opgericht. In 2004 vormden Universiteit Gent en Arteveldehogeschool de opleiding om tot de opleiding 'Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie' ('Revaki').

 

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de opleiding Moreki-Revaki verschijnt een boek waarin de geschiedenis van de afgelopen 25 jaar, evenals de evolutie van onderwijs en onderzoek aan Revaki Gent wordt geschetst. Het geheel wordt aangevuld met de vermelding van alle alumni en de groepsfoto’s van alle afstudeerjaren.

Academische zitting

Op 2 december 2011 vindt in de Aula een academische zitting plaats om het 25-jarig bestaan van de opleiding te vieren. Tijdens de plechtigheid zullen twee erkentelijkheidsmedailles voor bijzondere verdiensten overhandigd worden, aan Em. Prof. M. Mussen (UGent) en Em. Prof. dr. K. Stappaerts (K.U.Leuven).

Meer informatie vind je op de website van Revaki.

 

Datum: 
donderdag, december 1, 2011