Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad, 1817-1940

 UGentMemorie en Mercatorfonds stellen voor:

Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad, 1817-1940

 

Het boek wordt voorgesteld op op 20 maart 2013 in het STAM. Het vertelt het stadsleven van de universiteit – of het universiteitsleven van de stad, van de stichting in 1817 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Het is geschreven in het kader van UGentMemorie en past in de opbouw naar het tweehonderdjarige universiteitsjubileum 1817-2017.

Het stadsleven van de universiteit

De UGent wordt geboren als een kleinschalige stadsuniversiteit, waarvan de burgemeester aan het hoofd staat. Van bij de aanvang wordt zij gekoesterd. Tussen de stedelijke bevolking en de universitaire gemeenschap groeit een verbondenheid, over het grondgebied van Gent verspreiden zich de universiteitsgebouwen, stadswijd ontstaat er een hecht weefsel van contacten, ontmoetingen en netwerken. De universiteit behoort tot het universum van de stedelijke elite. De heren studenten en de stand der professoren zijn de fine fleure van de stad.

Het boek brengt die verwevenheid tussen stad en universiteit op verschillende manieren in kaart. Vanuit de universiteitsgebouwen en hun rol in het stedelijke landschap, met de Aula en Boekentoren voorop. In professorenbiografieën die uitwaaieren naar de stadspolitiek, het orangisme, de Coupure en ‘Gand Français’. Tussen de studentikoze activiteiten die het spotten van sieskes in de Veldstraat bestrijken, het roeien op de Leie en het deelnemen aan stoeten en betogingen. In de donkerste dagen van de Eerste Wereldoorlog, wanneer Virginie Loveling in haar dagboek striemende woorden neerschrijft over de activistische Von Bissinguniversiteit. Op de plaatsen waar stad en universiteit elkaar ontmoeten, zoals de plantentuin en de bibliotheek aan de Ottogracht.

In het fin de siècle en interbellum zetten de universitaire expansie, de strijd om de vernederlandsing en de crisis de relaties tussen universiteit en stad onder druk. De aloude verwevenheid lijkt verbroken tussen een 'Gand Français' en een 'Rijksuniversiteit Gent'. Maar er onstaan ook nieuwe banden, bijvoorbeeld in de schoot van Vooruit. Tot vandaag huist er een universiteit in de stad en zij vervult nog steeds een belangrijke rol in het stadsleven, als een eerbiedwaardige dame van bijna tweehonderd jaar oud.

Over de auteur

Historicus RUBEN MANTELS (1979) is verbonden aan het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent). In deze geschiedenis beschrijft hij het stadsleven van de universiteit van bij haar stichting tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Praktisch

Ruben Mantels, Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad, 1817-1940, Mercatorfonds, 2013, 288 p., Softcover | 16 x 23,5 cm | 288 blz. | 85 illustraties in Kleur | € 27,95 Nederlands (ISBN 978 94 6230 005 7)

Alle informatie over de lancering van het boek op 20 maart 2013 in het STAM vindt u hier.