1999 Bolognaverklaring

Op 19 juni 1999 ondertekenen 29 Europese ministers van Onderwijs de Bolognaverklaring. Bedoeling is tegen 2010 het hoger onderwijs binnen de verschillende Europese lidstaten beter op elkaar af te stemmen en zo een Europese hoger onderwijsruimte te creëren. Het hoger onderwijs wordt ingedeeld volgens twee cycli: bachelor en master. Het Bologna-akkoord bevat een gemeenschappelijk studiepuntensysteem en de gelijkschakeling van diploma’s zodat de mobiliteit van studenten en docenten binnen de Europese universiteiten en hogescholen kan vergroten. 

[Rebecca Casterman]

Mieke Van Hecke, ‘Studenten aller landen, verenigt u!’. In: Schamper, 2009, 476, LINK
Bologna Process Website 2007-2010
Bologna Process Website 2010-2011
Vlaamse Vereniging voor studenten

Deel deze pagina: