Bibliografie Stadsarchitecten

Over de stadsvernieuwing van Gent in de negentiende eeuw is zeer veel gepubliceerd. Een mooie synthese is te vinden in Een stad in opbouw. Gent van 1540 tot de Wereldtentoonstelling van 1913 (Tielt: Lannoo 1992), waar de gebouwen van Roelandt, Pauli en Cloquet in aan bod komen. Voor de interbellumarchitectuur zijn belangrijk: De universiteit bouwt 1918-1940 (Gent 1991) en het onuitgegeven proefschrift van Leen Meganck, Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – onderwijs – patrimonium. Een synthese (vier delen) (onuitg. doctoraatverhandeling.) (Gent 2001-2002).

www.architectuur.ugent.be

Ga naar het artikel 'Stadsarchitecten'