Bibliografie Ingenieursopleiding

  • 150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985), Gent, 1986.

  • Pieter Caljé, ‘Proximity without propinquity? De verschuivende relatie tussen de stad Delft en het Polytechnische onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw’, in: Bert Theunissen (red.), De universiteit en de stad 1800-2000, themanr. Gewina, 24(2001), pp. 60-73.

  • H. Deelstra, De School van Kunsten en Ambachten (1826-1835) aan de Gentse universiteit, Gent, 1977 (Uit het verleden van de R.U.G., nr. 5).

  • Louis Fredericq, De ontvolking der Technische Scholen van de Rijksuniversiteit Gent. In hoever is de vervlaamsching er verantwoordelijke voor?, Gent, s.d.

  • Leen Meganck, Bouwen te Gent in het Interbellum (1919-1939) : stedenbouw, onderwijs, patrimonium: een synthese, Gent, 2002, (onuitg. licentiaatverhandeling).

  • Adolphe Pauli and Auguste Wagener, Le nouvel Institut des sciences à Gand, Gand, 1892.

  • Faculteit Ingenieurswetenschappen

  • Viering 175 jaar ingenieurswetenschappen in 2010-2011

Ga naar het artikel 'Ingenieursopleiding'