Start van het August Vermeylenjaar

‘Uw nieuwe rector verzoekt U uitdrukkelijk hem geen nuttelooze moeilijkheden te berokkenen’

Officiële start van het August Vermeylenjaar op de openingsplechtigheid van het academiejaar 2010-2011 in de Aula.

  • Op www.UGentMemorie.be opent de tentoonstelling over August Vermeylen en de vernederlandsing.
  • Het boek van Ruben Mantels en Hans Vandevoorde, 'Maar wat een wespennest!' Het rectoraat van August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit (Academia Press, 2010).
Datum: 
donderdag, september 30, 2010