Schrijvers onder professoren, een literaire avond

Uitgesproken: Schrijvers onder professoren

Bij de viering van de zestigste verjaardag van August Vermeylen (1872-1945) in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel betoogde zijn jeugdvriend Herman Teirlinck dat Vermeylen eerst en vooral een schrijver was, en pas dan politicus en academicus:

“En hierom: het is de schrijver, die den geleerde en den politieker heeft bezield, als het er op aankwam bezielde geleerde te zijn of bezielde politieker. En ten slotte hebben de senator en de rector – hoe voortreffelijk ook hunne zelfstandige bevoegdheid zij – meer te danken aan den schrijver dan de schrijver iets te danken heeft aan den senator en de rector. Vermeylen was schrijver. De rest is hij geworden.”

Vandaag telt de Nederlandse literatuur nog steeds tal van schrijvende hoogleraren en hooggeleerde auteurs. Zij brengen eigen werk mee naar Vooruit en praten over de prozaïsche aspecten van hun leven als academicus. Hoe inspirerend is het werken ‘onder professoren’? Vormt het geraamte van de homo academicus een beknottend juk of juist een passend harnas voor de rusteloosheid van de schrijversziel? Vinden schrijvende professoren hun ervaring als literair auteur een cruciale voorwaarde voor goed literatuuronderwijs? Of is de verhouding juist andersom? En ten slotte: zijn ze het eens met de mening van de jonge Vermeylen, dat “een echt en goed literair werk zekerder invloed heeft dan een hogeschool”?

Met Eric de Kuyper, Miriam Van hee, Erik Spinoy, Geert Buelens en moderator Matthijs De Ridder.

22 februari 2011, 20u
Balzaal Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent

Gratis inkom
vooruit.be/nl/event/2614

Uitgesproken is een activiteit in het kader van het August Vermeylenjaar van de UGent (www.UGentMemorie.be) in samenwerking met Vooruit.

Datum: 
maandag, februari 21, 2011 tot dinsdag, februari 22, 2011