Historikerdialog: Flamenpolitik, activisme, frontbeweging

De Vlaamse beweging en het Duitse Rijk

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Gentse universiteit een speelbal in de Flamenpolitik van de Duitse bezetter. Na jaren van strijd om een vernederlandste universiteit kregen de Vlamingen in 1916 "hun" universiteit uit handen van de bezetter. De medewerking aan deze Vlaamse Hoogeschool was een breekpunt tussen passivisten en activisten.

Op donderdag 26 februari gaan een Belgische en Duitse historicus in dialoog over het activisme, de Flamenpolitik en de impact op de Vlaamse Beweging.

  • Lode Wils (1929) is historicus en emeritus hoogleraar van de KULeuven. Hij is bekend voor zijn onderzoek en kennis over de Vlaamse Beweging. Zijn standaardwerk Flamenpolitik en activisme. De Vlaamse Beweging tegenover België tijdens de Eerste Wereldoorlog (1974) werd onlangs opnieuw uitgebracht. Wils was zijn hele carrière lang een geëngageerd historicus die de polemiek niet schuwde.
  • Gerhard Hirschfeld (1946) is professor aan de faculteit geschiedenis in Stüttgart. Zijn onderzoeksgebied beslaat Duitsland tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van Nederland in de 20ste eeuw. Hij is de geknipte gesprekspartner voor Lode Wils.
  • Historicus Antoon Vrints (UGent) leidt in en modereert het gesprek

 

 

Historikerdialog

Deze avond past binnen de reeks Historikerdialog van CEGESOMA en de Duitse ambassade. In het kader van deze reeks van publieke debatten over thema's gelieerd aan de Eerste Wereldoorlog brengen Belgische universiteiten beurtelings een Belgische en Duitse historicus samen. De Gentse Historikerdialog is een samenwerking tussen de Onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750 en UGentMemorie.

 

 Praktisch
  • 26 februari 2015, 19u30 tot 21.30 (deuren 19u, aansluitend receptie)
  • Auditorium Thomas, Rommelaere Instituut, Kluyskensstraat 27, Gent
  • Inkom is gratis maar de plaatsen beperkt, dus gelieve in te schrijven via de website van de Historikerdialog.

Datum: 
woensdag, februari 25, 2015