Debat: wetenschap en globalisering

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Sartonleerstoel voor de Geschiedenis van de Wetenschappen vindt op 28 april 2011 om 20u een publiek debat over wetenschap en globalisering plaats in de Aula van de Universiteit Gent (Voldersstraat 9, Gent). Alle geïnteresseerden buiten en binnen de universiteit zijn welkom! Er is geen aanmelding vereist.
 
Na een korte inleiding van Christophe Verbruggen (docent Vakgroep Geschiedenis en co-promotor van UGentMemorie) met als titel Het grote buitenland van de Universiteit Gent. George Sarton en de internationale aspiraties van Isis gaat een panel van prominente sprekers met elkaar en het publiek in discussie over de vraag: is wetenschap westers? en andere belangrijke vragen rond wetenschap en globalisering: Welke plaats neemt wetenschap in in andere culturen? Hoe staat men tegenover andere vormen van kennis? Wat zijn de verschillen in kennisontwikkeling in verschillende cultuurgebieden? Wat gebeurt er als we het westers model van kennis transporteren naar andere cultuurgebieden? De panelleden hebben expertise in verschillende wereldregio’s: Karel Davids (VU Amsterdam, voor Europa), Michiel Leezenberg (Universiteit van Amsterdam, voor het Nabije Oosten), Anne Gerritsen (University of Warwick, voor China), en Koenraad Stroeken (Universiteit Gent, voor Afrika). Het debat wordt gemodereerd door Geerdt Magiels (o.m. De Standaard), en volledig in het Nederlands gevoerd.
 
Georganiseerd voor het Sartoncomité door het Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis in samenwerking met de onderzoeksgroepen Continuity and Change in the pre-Modern Islamic World en Communities, Comparisons, Connections, en de vakgroepen Talen en Culturen van Zuid- en Oost-Azië en Afrikaanse Talen en Culturen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en met steun van de Cel Wetenschapscommunicatie van de Universiteit Gent. Zie www.sartonleerstoel.ugent.be.
 
Voorafgaand aan het debat, op donderdag 28 april 2011 om 16u, in de Aula, houdt professor James E. McGuire zijn inaugurale rede als Sartonleerstoelhouder,  met als titel: “Ideas and texts : Newton and the intellectual history of science”. De inaugurale rede staat open voor alle belangstellenden. Wel wordt gevraagd uw aanwezigheid te melden aan Rita.Malfliet@UGent.be.

Datum: 
woensdag, april 27, 2011