Congres academische herinneringscultuur


Wanneer
: woensdag 16 en donderdag 17 maart 2011

Waar: Bibliotheek Universiteit Gent

Conference website

Het congresverslag vindt u onderaan.

Situering

Tijdens dit tweedaags symposium zal worden ingegaan op de driehoeksverhouding tussen wetenschappelijk onderzoek, de ontsluiting van academisch erfgoed en herinneringscultuur. Twee vragen staan daarbij centraal. (1) Ten eerste willen we vanuit een historiografisch perspectief ingaan op de relatie tussen universiteitsgeschiedenis, herinneringscultuur in het algemeen en universitaire jubilea in het bijzonder. (2) Ten tweede willen we ons buigen over de vraag welke plaats academisch erfgoed heeft in de creatie en communicatie van (historische) kennis over universiteiten en wetenschapspraktijken. Via een combinatie van beide centrale thema’s ambieert het congres om een aantal innovatieve perspectieven voor een hedendaagse universiteitsgeschiedenis te bespreken.

Onderzoeksvragen

Verschillende vragen kunnen worden uitgewerkt aan de hand van casussen en lopend onderzoek. Wat zijn de specifieke uitdagingen bij het schrijven van een universiteitsgeschiedenis naar aanleiding van jubilea en op welke manier kunnen deze worden aangepakt? Hoe gaan universiteiten om met hun eigen verleden en welke commemoratieve praktijken komen hierbij kijken? Hierbij willen we ook aandacht besteden aan jubilea die werden georganiseerd door universiteiten voor bepaalde hoogleraren of ter herdenking van belangrijke historische gebeurtenissen. Degenen die een (deel)project voorstellen dat is opgestart naar aanleiding van een nakend jubileum nodigen we expliciet uit om ook in te gaan op de uitdaging om het eigen glorieuze verleden te herinneren. Kan een transnationaal perspectief of een focus op de internationale circulatie van kennis een meer reflexieve aanpak bevorderen? Naast eerder historiografische en methodologisch-theoretische bijdragen zijn we op zoek naar bijdragen en presentaties die in het bijzonder de plaats van het academisch erfgoed in dit alles bespreken, begrepen als alle wetenschappelijk en historisch waardevol roerend en onroerend erfgoed dat onder het beheer van de universiteiten valt. Op welke manier werd en wordt academisch erfgoed ingezet in de publieke representatie van de universiteit als historische entiteit? Hoe gingen en gaan universiteiten om met hun historische collecties en hoe kunnen deze worden aangewend binnen het universiteitshistorisch onderzoek? De omgang met het academisch erfgoed roept vragen op over de verhouding tussen universiteitsgeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis, instellingengeschiedenis en geschiedenis van disciplinevorming.

Conference website

 

Datum: 
dinsdag, maart 15, 2011 tot woensdag, maart 16, 2011