Biografie van de familie Pée

Onder redactie van Nico van Campenhout is bij uitgeverij Academia Press het boek Een man, zijn vrouw en hun twee zonen. Een collectieve biografie van de familie Pée verschenen. Elk van de familieleden heeft een band met de universiteit. Vader Julius studeerde vanaf 1889 Germaanse letterkunde en werd lid van ’t Zal wel Gaan, de Vlaamse en vrijzinnige studentenvereniging die nog steeds bestaat. Zoon Paul leidde een woelig leven; een van zijn passages was aan de Vlaamsche Hoogeschool, die in 1916 met steun van de bezetter werd opgericht. De andere zoon, Willem, werd hoogleraar aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het is zijn portret-met-pijp dat op onze homepagina staat afgebeeld.

Deze collectieve biografie van Julius, Paul en Willem brengt hun levensverhaal in woord en beeld.

Datum: 
maandag, september 24, 2012 tot zondag, oktober 14, 2012